Duivenwering

Vogels in uw omgeving kunnen voor heel wat overlast zorgen . Ze gaan op zoek naar voedsel, beschutting of nestgelegenheid in en rondom uw woning . Denk maar aan de lawaaihinder, het 'koeren' van de duiven .

Ook de uitwerpselen zorgen voor overlast :
- schade aan gebouwen (verstoppingen, afvoerpijpen, schoorsteen,..)
- vuile muren waardoor onderhoudskosten stijgen
- onhygiƫnische toestanden
- stank
- ze vreten delen van de gevel aan (door de amoniak die in de uitwerpselen zit ) , wat vochtinsijpeling kan veroorzaken
- lak en verf worden aangetast (ook nadelig voor uw wagen !)

Duiven vinden het heerlijk om op platte daken, uw balkon , de dakgoot te vertoeven. Door het plaatsen van vogelpinnen belet u dat ze zich daar gaan settelen . Er is dan immers niet voldoende ruimte om te zitten. Je kan ook spandraad of een net plaatsen tussen roestvrije paaltjes . Het is en blijft echter een symptoomgedrag. De duiven zullen zich immers verplaatsen zodat de overlast ergens anders zal voorkomen.

De vogelpinnen, spandraad ,.. zijn relatief eenvoudig aan te brengen. Hou er wel rekening mee dat het meestal wordt aangebracht op een grote hoogte en dat een gespecialiseerd bedrijf beter is uitgerust en zeker de nodige veiligheidsvoorschriften in acht zal nemen.

Verder zijn er ook mogelijkheden om met akoustische en elektro-nische afweersystemen te werken (via geluid) . Dat zijn echter duurdere opties.

Bescherming tegen duiven