Dakisolatie wordt verplicht vanaf 01/01/2020

In 2020 moeten alle daken (zowel van huur – als van koopwoningen) die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet , voorzien zijn van isolatie .Woningen die na die periode zijn gebouwd, voldoen meestal al aan die nieuwe norm . De isolatie moet voldoen aan een bepaalde norm, de R-waarde. Deze R-waarde moet minimaal 0,75 m² K/W bedragen (m² Kelvin per watt). In de praktijk komt dat overeen met een isolatielaag van minimaal 4 centimeter, afhankelijk van het type isolatie dat je gebruikt . In het geval u een onbewoonde of onverwarmde zolder heeft, geldt vloerisolatie van de zolder ook als plafondisolatie.

Wat als het dak niet voldoet aan de isolatienorm?

In dat geval worden er strafpunten toegekend . Dat gebeurt door een woningambtenaar tijdens een woningonderzoek in het kader van verkoop, of op vraag van een sociaal verhuurkantoor . Woningen die niet voldoen aan de norm kunnen ongeschikt worden verklaard.
  In dat geval mag de woning nog wel bewoond worden, maar niet meer verhuurd. De huidige huurder mag dan nog blijven tot aan het einde van het huurcontract.
  Wanneer het gaat over een appartementsgebouw, dan geldt de ongeschiktheid voor het hele gebouw.
  Bij langdurige ongeschiktheid worden er uiteindelijk boetes uitgereikt, uitgezonderd wanneer de eigenaar in zijn eigen woning woont.

Schakel daarom tijdig onze FRS isolatiespecialist in. Hij kan u helpen met het zoeken naar de beste keuze van materiaal en een voordelige & tijdige uitvoering van de werken.

Dak isolatie