Wijzigingen renovatiepremies voor 2017

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de overheid ook nu weer premies geschrapt, resp gewijzigd of toegevoegd.

Geschrapt werden:
  De combi premie voor het gelijktijdig vervangen van ramen en isolatie.
  Het fiscaal voordeel voor energiezuinige renovaties.

Gewijzigd werden:
  De premie voor glasisolatie bestaat enkel nog voor super-isolerend glas(U-waarde lager dan of gelijk aan 1,1).
  De premies voor dakisolaties werden afgebouwd van 6 naar 2(minimumdikte 4,5 m2K/W).
  De premie voor spouwmuurisolatie werd verminderd naar 6€ per vierkante meter.
  De aanmoedigingspremie voor zonneboilers werd verder afgebouwd naar 40%.

Nieuw zijn:
  Hogere premies voor warmtepompen.
  Een nieuwe premie : de totaal renovatie bonus.
  Nieuwe premie isolatie binnenmuren(door geregistreerd aannemer + controle architect).
  Nieuwe premie voor gegroepeerde renovatie: de burenpremie.
  Tal van nieuwe premies via de netbeheerder.

Renovatiepremies 2017