Reiniging en langdurige bescherming van standbeelden en monumenten. Verwijderen van groene aanslag.

Reinigen van standbeelden Reinigen van standbeelden

Reinigen en onderhouden van standbeelden.

Standbeelden moeten met de nodige voorzichtigheid gereinigd worden. Elke mechanische activiteit heeft immers een destructief effect vermits het standbeeld tijdens elke reiniging materiaal zal verliezen. Met als gevolg dat het beeld in waarde verminderd en gravures of inscripties op het standbeeld snel onleesbaar zullen worden.

FRS zet hiervoor nano-technologie in. Dit procedé garandeert een snelle en volledige reiniging. Zonder beschadiging of verkleuring, zodat de waarde en schoonheid van uw beeld(en) behouden blijven. Bovendien garandeert de FRS nanocoating een jarenlang resultaat doordat vervuilende factoren en verontreiniging van buitenaf geen enkele invloed meer hebben op uw kostbaar standbeeld.

Verwijderen van groene aanslag met langdurig resultaat door de nano impregnatie.
Reinigen van standbeelden

Nano impregnatie voor de ultieme bescherming

Langdurige bescherming?
Klik op de afbeelding hiernaast en bekijk één van onze referenties uit Brugge.